Credit pentru amenajare locuinta

Amenajare locuinta

Acum va puteti amenaja locuinta oricum doriti, beneficiind de un credit cu costuri avantajoase si transpartente si optiuni flexibile de rambursare si asistenta pas cu pas.

 • Destinatie: amenajarea locuintei sau refinantarea unui credit contractat pentru acelasi scop
 • Perioada de acordare: maxim 30 ani
 • Moneda: RON
 • Valoare maxima: 75% din valoarea evaluata a imobilului/ imobilelor adus/e in garantie, nu mai mult de 1.000.000 RON
 • Avans minim: 25% din valoarea imobilului achizitionat. Avansul poate fi mai mic de 25% din valoarea imobilului achizitionat daca aduceti garantii imobiliare suplimentare, aflate in proprietatea dumneavoastra sau a unei terte persoane fizice.
 • Dobanda: variabila
 • Rambursarea creditului: se poate face in maxim 360 de rate lunare egale sau descrescatoare, in contul curent deschis la Bank Leumi.
  In orice moment pe parcursul derularii contractului de credit, aveti posibilitatea de a rambursa anticipat, total sau partial, creditul contractat. Puteti rambursa orice suma, nefiind conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate. In cazul rambursarii anticipate partiale, aveti dreptul de a alege intre:
      a) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
      b) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
      c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale

 • Contributie proprie 0 in functie de garantiile imobiliare prezentate
 • Costuri atractive si transparente
 • Aprobare rapida
 • Perioada de gratie de pana la 12 luni
 • Alerte SMS gratuite de amintire a datei si sumei de plata

Acordarea creditului necesita constituirea de garantii in favoarea Bank Leumi, astfel:

 • Ipoteca imobiliara asupra imobilului achizitionat si/sau a altui imobil aflat in proprietatea imprumutatului sau a unei terte persoane fizice, aflat pe teritoriul Romaniei
  Pentru a aduce in garantie un imobil este necesara evaluarea acestuia de catre un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR). Efectuarea evaluarii presupune plata unei taxe de evaluare, conform tarifului practicat si comunicat de catre evaluator. Puteti opta pentru realizarea evaluarii printr-un evaluator cu care Banca are incheiat un contract de colaborare sau prin alt evaluator autorizat agreat de catre dumneavoastra si care este membru ANEVAR si cu care veti incheia un contract de prestare servicii. Costul de evaluare se plateste anterior incheierii contractului de credit, si se achita evaluatorului indiferent daca se incheie sau nu contractul de credit.
 • Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din polita/ politele de asigurare pentru imobilul/ imobilele adus/e in garantie, inscrisa la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (AEGRM).Politele de asigurare mentionate anterior se pot incheia la orice societate de asigurare autorizata, se cesioneaza in favoarea Bank Leumi si se refera la:
  • Polita de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD)
  • Polita de asigurare facultativa a imobilului/imobilelor ce constituie garantia creditului impotriva tuturor riscurilor.
  Polita de asigurare trebuie reiinoita pe tot parcursul derularii creditului. Anual, cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii valabilitatii politei de asigurare, veti fi informat in scris de catre Banca cu privire la: obligatia de prelungire/ reinnoire a politei de asigurare, dreptul Bancii de a incheia polita de asigurare in numele si pe costul dumneavoastra in cazul in care nu ne prezentati dovada prelungirii/ reinnoirii acesteia, precum si conditiile politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de catre Banca. In cazul in care nu veti prelungi/ reinnoi polita de asigurare in termenul mentionat in adresa primita, Banca va incheia in numele si pe costul dumneavoastra, in temeiul contractului de credit, polita de asigurare la una din societatile de asigurare autorizate, pe o perioada de cel mult un an de zile. Pretul acesteia se va incadra in conditiile de piata de la momentul incheierii politei. Ulterior, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii acesteia, va vom transmite o copie a politei de asigurare.
 • Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Bank Leumi, inscrisa la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (AEGRM).
 • Bank Leumi nu accepta in garantie terenuri libere de constructii sau pe care exista constructii ce nu pot fi asigurate
 • Varsta minima – 18 ani, varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare – 70 de ani;
 • Venituri din: salarii, activitati independente, drepturi de autor, dividende, chirii, venituri obtinute de catre marinari, rente viagere, contracte de management, mandat, consultanta, administrator, asistenta, conventii civile de prestari servicii etc.
 • Veniturile dumneavoastra pot varia pe durata contractului de credit si va pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, in cazul diminuarii acestora.
 • Daca veniturile dumneavoastra sunt intr-o alta moneda decat cea a creditului, sunteti expus riscului valutar, deoarece posibilele fluctuatii ale ratei de schimb valutar ar putea afecta obligatiile lunare de plata.
 • Dobanda aferenta creditului este variabila, conform variatiei indicelui ROBOR/EURIBOR 3M, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plata, in sensul cresterii sau descresterii.
 • Posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de contractul de credit sunt:
  • raportarea la Biroul de Credit si la Centrala Riscurilor de Credit, cu tot ceea ce implica acest demers
  • executarea silita a bunurilor aduse in garantie
  • executarea silita a patrimoniului dumneavoastra si/sau al codebitorilor

Costuri (RON)

Dobanda (variabila): IRCC + 4,00%
Comisioane aferente creditului percepute de Banca
Comision analiza* 500 RON
Comision administrare cont curent/luna 4 RON
Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia. Aceste servicii sunt prestate de terti, iar comisioanele sunt percepute de catre acestia, conform tarifelor practicate
Taxe si onorarii notariale Percepute pentru autentificarea contractului de vanzare cumparare imobil/contractului de ipoteca de catre un Notar Public
Comision evaluare garantii Perceput pentru evaluarea garantiilor de catre un evaluator atestat ANEVAR (120 EUR, TVA inclus, pentru apartamente, pentru rapoartele de evaluare efectuate de catre un evaluator angajat sau remunerate de catre Banca)
Comision asigurare garantii Perceput pentru incheierea politelor de asigurare a garantiilor de catre o societate de asigurari autorizata (PAD si asigurare suplimentara impotriva tuturor riscurilor)
Comisioane AEGRM Percepute  pentru inscrierea (66 RON), prelungirea (44 RON) si radierea (22 RON) contractului de ipoteca mobiliara  la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (valoare la data curenta)
*include costurile pentru serviciile de verificare la Biroul de Credit

Exemple de calcul:

Valoarea totala a creditului 250.000 RON
Durata contractului de credit 30 ani
Numarul de rate 360 rate
Dobanda (variabila)/an* 6,66%
Comision analiza 500 RON
Comision administrare cont curent/luna 4 RON
Cost evaluare 560 RON (eq a 120 EUR), inclusiv TVA pentru apartament 
Comisioane AEGRM (valoare la data curenta) 308 RON
DAE** 6,93%/ an
Rata lunara*** 1.606,57 RON
Costul total al creditului 330.612,24 RON
Valoarea totala platibila 580.612,24  RON

*a fost considerat indicele de referinta pentru creditele in lei acordate consumatorilor (abreviat „IRCC”) publicat de B.N.R. in data de 30.09.2019, egal cu 2,66%

**DAE este calculat in conditiile prezentate mai sus, include dobanda, comisionul de analiza, comisionul lunar de administrare cont curent, comisionul de evaluare, comisioane AEGRM percepute pe intreaga perioada de creditare (valoare la data curenta) si nu include costurile pentru asigurarea imobilului/ imobilelor aduse in garantie si nici costurile percepute de terti, care nu sunt cunoscute de catre Bank Leumi (taxele notariale de autentificare si taxele de intabulare a contractului de vanzare-cumparare).

Costuri (EUR)

Dobanda (variabila): EURIBOR + 3,75%
Comisioane aferente creditului percepute de Banca
Comision analiza* 100 EUR
Comision administrare cont curent/luna 4 RON
Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia. Aceste servicii sunt prestate de terti, iar comisioanele sunt percepute de catre acestia, conform tarifelor practicate
Taxe si onorarii notariale Percepute pentru autentificarea contractului de vanzare cumparare imobil/contractului de ipoteca de catre un Notar Public
Comision evaluare garantii Perceput pentru evaluarea garantiilor de catre un evaluator atestat ANEVAR (120 EUR, TVA inclus, pentru apartamente, pentru rapoartele de evaluare efectuate de catre un evaluator angajat sau remunerate de catre Banca)
Comision asigurare garantii Perceput pentru incheierea politelor de asigurare a garantiilor de catre o societate de asigurari autorizata (PAD si asigurare suplimentara impotriva tuturor riscurilor)
Comisioane AEGRM Percepute  pentru inscrierea (66 RON), prelungirea (44 RON) si radierea (22 RON) contractului de ipoteca mobiliara  la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (valoare la data curenta)
*include costurile pentru serviciile de verificare la Biroul de Credit

Exemple de calcul:

Valoarea totala a creditului 42.000 EUR
Durata contractului de credit 30 ani
Numarul de rate 360 rate
Dobanda (variabila)/an* 3,34%
Comision analiza 100 EUR
Comision administrare cont curent/luna 4 RON
Cost evaluare 560 RON (eq a 120 EUR), inclusiv TVA pentru apartament 
Comisioane AEGRM (valoare la data curenta) 308 RON
DAE** 3,46%/ an
Rata lunara*** 184,87 EUR
Costul total al creditului 25.019,60 EUR
Valoarea totala platibila 67.019,60 EUR

*a fost considerat indicele EURIBOR 3M anuntat in data de 28.06.2019, valabil pentru data de 30.10.2019 egal cu -0,41%

**DAE este calculat in conditiile prezentate mai sus, include dobanda, comisionul de analiza, comisionul lunar de administrare cont curent, comisionul de evaluare, comisioane AEGRM percepute pe intreaga perioada de creditare (valoare la data curenta) si nu include costurile pentru asigurarea imobilului/ imobilelor aduse in garantie si nici costurile percepute de terti, care nu sunt cunoscute de catre Bank Leumi (taxele notariale de autentificare si taxele de intabulare a contractului de vanzare-cumparare).

In cazul in care optati pentru rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului contractat, comisionul de rambursare anticipata va fi 0.
In situatia in care nu veti plati sumele datorate catre Banca la termenul agreat prin contractul de credit, veti datora Bancii dobanda penalizatoare.

Pentru costul altor servicii decat cele prezentate mai sus, consultati Tariful de comisioane persoane fizice, disponibil pe site-ul Bancii sau in oricare din sucursalele Bank Leumi.

Documente necesare:

 • Documente venit
 • Act de identitate
 • Cerere credit si acord consultare date
 • Documente referitoare la imobilul adus in garantie
 • Documente doveditoare angajamente de plata (daca e cazul)

Intrebari frecvente

Bineinteles, Bank Leumi va ofera posibilitatea de a plati creditul anticipat, oricand doriti, integral sau partial. Comisionul de rambursare anticipata este 0%.
Da, in situatia in care lucrarile efectuate nu necesita obtinerea unei autorizatii de constructie sau valoarea acestora nu depaseste 50.000 EUR, Bank Leumi accepta sa finanteze lucrarile de amenajare efectuate in regie proprie.
Nu, orice costuri suplimentare fata de cele estimate initial vor trebui acoperite din surse proprii.
Comisionul de analiza se achita la momentul utilizarii creditului, din surse proprii ale imprumutatului si nu se percepe daca creditul solicitat nu este aprobat.
Nu, Bank Leumi nu percepe un astfel de comision.
Da, banii pot fi utilizati intr-o transa sau in mai multe transe, asa cum rezulta din planul de amenajare pe care l-ati realizat sau din devizul emis de societatea autorizata de constructii.
Da, Bank Leumi va ofera posibilitatea de a veni cu maxim 2 codebitori in conditiile in care acest lucru va ajuta sa obtineti creditul solicitat (nu este obligatoriu ca aceasta sa fie sotul/sotia dumneavoastra).

Bank Leumi Romania S.A.
B-dul Aviatorilor nr. 45, sector 1, Bucuresti, Romania
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/2496/2002
Cod unic de inregistrare: R 199915
Lista sucursale