Credit de consum cu ipoteca

Credit de consum cu ipoteca

Creditul pentru consum este creat special pentru a vă împlini orice dorință: o călătorie de neuitat în jurul lumii, o barcă, o mașină, un obiect de artă sau electronice moderne! Poate v-aţi propus să urmaţi un curs de învățământ superior sau să organizaţi o nuntă ca în povești...

 • Destinatie: satisfacerea oricăror nevoi personale nenominalizate sau refinantarea unui credit contractat pentru acelasi scop
 • Perioada de acordare:maxim 5 ani. În cazul creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării creditelor contractate anterior datei de 31.10.2011, termenul poate fi de până la 30 ani
 • Moneda: RON
 • Valoare maxima: 75% din valoarea garanțiilor
 • Dobanda: variabila
 • In orice moment pe parcursul derularii contractului de credit, aveti posibilitatea de a rambursa anticipat, total sau partial, creditul contractat. Puteti rambursa orice suma, nefiind conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate. In cazul rambursarii anticipate partiale, aveti dreptul de a alege intre:
      a) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
      b) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
      c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale

 • Contribuție proprie zero
 • Costuri transparente
 • Aprobare rapidă
 • Alerte SMS gratuite de amintire a datei și sumei de plată

Acordarea creditului necesita constituirea de garantii in favoarea Bank Leumi, astfel:

 • Ipoteca imobiliara asupra unui imobil aflat in proprietatea imprumutatului sau a unei terte persoane fizice, aflat pe teritoriul Romaniei
  Pentru a aduce in garantie un imobil este necesara evaluarea acestuia de catre un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR). Efectuarea evaluarii presupune plata unei taxe de evaluare, conform tarifului practicat si comunicat de catre evaluator. Puteti opta pentru realizarea evaluarii printr-un evaluator cu care Banca are incheiat un contract de colaborare sau prin alt evaluator autorizat agreat de catre dumneavoastra si care este membru ANEVAR si cu care veti incheia un contract de prestare servicii. Costul de evaluare se plateste anterior incheierii contractului de credit, si se achita evaluatorului indiferent daca se incheie sau nu contractul de credit.
 • Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din polita/ politele de asigurare pentru imobilul / imobilele adus/e in garantie, inscrisa la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (AEGRM).Politele de asigurare mentionate anterior se pot incheia la orice societate de asigurare autorizata, se cesioneaza in favoarea Bank Leumi si se refera la:
  • Polita de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD)
  • Polita de asigurare facultativa a imobilului/imobilelor ce constituie garantia creditului impotriva tuturor riscurilor.
  Polita de asigurare trebuie reiinoita pe tot parcursul derularii creditului. Anual, cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii valabilitatii politei de asigurare, veti fi informat in scris de catre Banca cu privire la: obligatia de prelungire/ reinnoire a politei de asigurare, dreptul Bancii de a incheia polita de asigurare in numele si pe costul dumneavoastra in cazul in care nu ne prezentati dovada prelungirii/ reinnoirii acesteia, precum si conditiile politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de catre Banca. In cazul in care nu veti prelungi/ reinnoi polita de asigurare in termenul mentionat in adresa primita, Banca va incheia in numele si pe costul dumneavoastra, in temeiul contractului de credit, polita de asigurare la una din societatile de asigurare autorizate, pe o perioada de cel mult un an de zile. Pretul acesteia se va incadra in conditiile de piata de la momentul incheierii politei. Ulterior, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii acesteia, va vom transmite o copie a politei de asigurare.
 • Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Bank Leumi, inscrisa la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (AEGRM).
 • Bank Leumi nu accepta in garantie terenuri libere de constructii sau pe care exista constructii ce nu pot fi asigurate
 • Varsta minima – 18 ani, varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare – 70 de ani;
 • Venituri din: salarii, activitati independente, drepturi de autor, dividende, chirii, venituri obtinute de catre marinari, rente viagere, contracte de management, mandat, consultanta, administrator, asistenta, conventii civile de prestari servicii etc.
 • Veniturile dumneavoastra pot varia pe durata contractului de credit si va pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, in cazul diminuarii acestora.
 • Daca veniturile dumneavoastra sunt intr-o alta moneda decat cea a creditului, sunteti expus riscului valutar, deoarece posibilele fluctuatii ale ratei de schimb valutar ar putea afecta obligatiile lunare de plata.
 • Dobanda aferenta creditului este variabila, conform variatiei indicelui ROBOR 3M, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plata, in sensul cresterii sau descresterii.
 • Posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de contractul de credit sunt:
  • raportarea la Biroul de Credit si la Centrala Riscurilor de Credit, cu tot ceea ce implica acest demers
  • executarea silita a bunurilor aduse in garantie
  • executarea silita a patrimoniului dumneavoastra si/sau al codebitorilor.

Costuri (RON)

Dobanda (variabila): IRCC + 4,5%
Comisioane aferente creditului percepute de Bancă
Comision de analiză* 500 RON
Comision administrare cont curent/lună 4 RON
Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia. Aceste servicii sunt prestate de către terți, iar comisioanele sunt percepute de către aceștia, conform tarifelor practicate.
Taxe și onorarii notariale Percepute pentru autentificarea și intabularea contractului de ipotecă de către un Notar Public.
Comision evaluare garanții Perceput pentru evaluarea garanțiilor de către un evaluator atestat ANEVAR (120 EUR, inclusiv TVA, pentru apartament, pentru rapoartele de evaluare efectuate de către un evaluator angajat sau remunerat de către Bancă).
Taxe AEGRM Percepute pentru înscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garanțiilor mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM).
*include costurile pentru serviciile de verificare la Biroul de Credit

Exemple de calcul:

RON

Valoarea totala a creditului 100.000 RON
Durata contractului de credit 5 ani
Numarul de rate 60 rate
Dobanda (variabila)/an* 6,86%/ an
Comision analiza 500 RON
Comision administrare cont curent/luna 4 RON
Cost evaluare 560 RON (eq a 120 EUR), inclusiv TVA pentru apartament  
Comisioane AEGRM (valoare la data curenta) 88 RON
DAE** 7,39%/ an
Rata lunara*** 1,973.52 RON
Costul total al creditului 19,151.28 RON
Valoarea totala platibila 119,151.28 RON

* include costurile pentru serviciile de verificare la Biroul de Credit
** a fost considerat indicele de referinta pentru creditele in lei acordate consumatorilor (abreviat „IRCC”) publicat de B.N.R. in data de 31.12.2019, egal cu 2,36%
** DAE este calculat în condițiile prezentate mai sus, include dobânda, comisionul de analiză, comisionul lunar de administrare cont curent, comisionul de evaluare, comisioanele AEGRM percepute pe întreaga perioadă de creditare (valoare la data curentă) și nu include costurile pentru asigurarea imobilului/ imobilelor aduse în garanție și nici costurile percepute de către terți, care nu sunt cunoscute de către Bank Leumi (taxele notariale de autentificare și taxele de intabulare a contractului de vânzare-cumpărare).


Costuri (EUR)

Dobanda (variabila): EURIBOR 3M + 4,00%
Comisioane aferente creditului percepute de Bancă
Comision de analiză* 100 EUR
Comision administrare cont curent/lună 4 RON
Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia. Aceste servicii sunt prestate de către terți, iar comisioanele sunt percepute de către aceștia, conform tarifelor practicate.
Taxe și onorarii notariale Percepute pentru autentificarea și intabularea contractului de ipotecă de către un Notar Public.
Comision evaluare garanții Perceput pentru evaluarea garanțiilor de către un evaluator atestat ANEVAR (120 EUR, inclusiv TVA, pentru apartament, pentru rapoartele de evaluare efectuate de către un evaluator angajat sau remunerat de către Bancă).
Taxe AEGRM Percepute pentru înscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garanțiilor mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM).
*include costurile pentru serviciile de verificare la Biroul de Credit

Exemple de calcul:

RON

Valoarea totala a creditului 21.000 EUR
Durata contractului de credit 5 ani
Numarul de rate 60 rate
Dobanda (variabila)/an* 3,61%/ an
Comision analiza 100 EUR
Comision administrare cont curent/luna 4 RON
Cost evaluare 560 RON (eq a 120 EUR), inclusiv TVA pentru apartament  
Comisioane AEGRM (valoare la data curenta) 88 RON
DAE** 4,24%/ an
Rata lunara*** 383.06 EUR
Costul total al creditului 2,269.71 EUR
Valoarea totala platibila 23,269.71 EUR

* include costurile pentru serviciile de verificare la Biroul de Credit
** a fost considerat indicele EURIBOR 3M anuntat in data de 31.12.2019, valabil pentru data de 01.01.2020 egal cu -0,39%
** DAE este calculat în condițiile prezentate mai sus, include dobânda, comisionul de analiză, comisionul lunar de administrare cont curent, comisionul de evaluare, comisioanele AEGRM percepute pe întreaga perioadă de creditare (valoare la data curentă) și nu include costurile pentru asigurarea imobilului/ imobilelor aduse în garanție și nici costurile percepute de către terți, care nu sunt cunoscute de către Bank Leumi (taxele notariale de autentificare și taxele de intabulare a contractului de vânzare-cumpărare).


In cazul in care optati pentru rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului contractat, comisionul de rambursare anticipata va fi zero.

In situatia in care nu veti plati sumele datorate catre Banca la termenul agreat prin contractul de credit, veti datora Bancii dobanda penalizatoare.

Pentru costul altor servicii decat cele prezentate mai sus, consultati Tariful de comisioane persoane fizice, disponibil pe site-ul Bancii sau in oricare din sucursalele Bank Leumi.


Documente necesare:

 • Documente venit
 • Act de identitate
 • Cerere credit si acord consultare date
 • Documente referitoare la imobilul adus in garantie
 • Documente doveditoare angajamente de plata (daca e cazul)

Intrebari frecvente

Bineinteles, Bank Leumi va ofera posibilitatea de a plati creditul anticipat, oricand doriti, integral sau partial. Comisionul de rambursare anticipata este zero.
Comisionul de analiza se achita la momentul utilizarii creditului si nu se percepe daca creditul solicitat nu este aprobat.
Utilizarea creditului poate fi efectuata numai dupa ce Banca intra in posesia extrasului de Carte Funciara din care reiese inscrierea ipotecii in favoarea sa.
Clauza de virare a salariului se verifica trimestrial. In situatia in care se constata nerespectarea acestei clauze dobanda curenta practicata pentru urmatoarele 3 luni va fi majorata cu 0.5 p.p., urmand ca apoi sa se faca o noua evaluare.
Termenul maxim de acordare pentru creditele de consum este de 5 ani. Pentru solicitarea dumneavoastra va putem oferi in schimb creditul pentru amenajare. Puteti primi pana la 75% din valoarea locuintei cu care garantati si, in plus, nu va solicitam avans.
Solutia pe care v-o putem oferi in aceasta situatie este contractarea a 2 credite: unul prin care se face exclusiv refinantarea creditului anterior pe un termen de pana la 30 ani, iar pentru suma suplimentara pe care o solicitati vom face un credit nou pe termen de 5 ani.

Creditul Prima Casă este un credit avantajos ce poate fi accesat pentru achiziţia unei locuinţe, în cazul în care nu mai sunteţi proprietar al unei case mai mari de 50 mp, cu avans minim (5%) şi dobândă atractivă!

Daca doriti sa fiti permanent informat in legatura cu operatiunile din conturile dumneavoastra, tot ce va trebuie este un telefon mobil conectat la orice retea de telefonie din Romania.


Bank Leumi Romania S.A.
B-dul Aviatorilor nr. 45, sector 1, Bucuresti, Romania
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/2496/2002
Cod unic de inregistrare: R 199915
Lista sucursale