Contact - Bank Leumi Romania

BANK LEUMI ROMANIA S.A.

Sediul social:

B-dul Aviatorilor nr. 45, sector 1, Bucuresti, Romania


Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/2496/2002

Cod unic de inregistrare: R 199915

Capital social subscris si varsat: 247.939.743 RON


E-mail: office@leumi.ro

Telefon centrala: 021.206.70.53


Sesizari si reclamatii

Procedura de administrare a reclamatiilor: Vezi procedura
E-mail: sesizari@leumi.ro