Credit pentru amenajare sediu

Credit pentru amenajare sediu

Acum va puteti amenaja sediul in care va desfasurati activitatea la cele mai inalte standarde, beneficiind de un credit cu costuri avantajoase si transparente, optiuni flexibile de rambursare si consiliere pas cu pas.

 • Destinatie: reabilitarea sau reamenajarea unui sediu sau refinantarea unui credit contractat pentru acelasi scop
 • Perioada de acordare: maxim 25 ani
 • Moneda: RON sau EUR
 • Valoare maxima: 100% din valoarea amenajarii
 • Contributie proprie 0 in functie de garantiile prezentate
 • Costuri atractive si transparente
 • Perioada de gratie de pana la 12 luni
 • Aprobare rapida
 • Acceptare in garantie a imobilelor rezidentiale sau comerciale
 • Alerte SMS gratuite de amintire a datei si sumei de plata
 • Ipoteca asupra imobilului amenajat si/sau asupra altui imobil si polita de asigurare pentru imobilul/imobilele adus/aduse in garantie
 • Ipoteca asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor PFA-ului si titularilor acestuia deschise la Bank Leumi si asupra totalitatii veniturilor obtinute de catre PFA
 • Contract de fidejusiune semnat de titularii PFA-ului si sotii/sotiile acestora in favoarea bancii

Criterii de eligibilitate:

Categoriile profesiilor liberale acceptate de catre Banca sunt:

 • cabinete individuale de avocatura si societatile civile profesionale de avocati;
 • birourile notariale individuale/asociate;
 • juristi, consilieri juridici, practicieni de insolventa s.a.;
 • cabinete individuale/asociate medicale, tehnicieni dentari;
 • IT
 • Contabili, expert contabil s.a.
 • Arhitecti
 • Alte categorii
 • Cerere de credit
 • Documente referitoare la functionarea PFA-ului
 • Registrul (jurnal) de incasari si plati pe anul in curs/centralizatorul privind profitul obtinut/ repartizat
 • Decizia de impunere pentru plati anticipate/ Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente
 • Declaratia de venit global sau Decizia de impunere anuala finala pentru veniturile din anul anterior
 • Actele reprezentantului PFA-ului
 • Documente referitoare la imobilul adus in garantie

Costuri:

Dobanzi:

 • RON: ROBOR 3M + 3,99%
 • EUR: EURIBOR 3M + 5,99%

Comision analiza: 499 EUR

Alte costuri, aferente serviciilor accesorii creditului (percepute de terti, conform tarifelor acestora)

 • Taxe notariale
 • Evaluare garantie
 • Asigurare garantie
 • Comision de inscriere/modificare/prelungire garantii in AEGRM

Exemple de calcul:

RON

EUR

Valoare imprumut 200.000 50.000
Termen (ani) 25 25
DAE 7,01% 5,94%
Rata lunara 1.414,83 312,44
Suma totala platibila 426.777,13 94.231

* au fost considerati indicii ROBOR 3M publicat la data de 31.12.2018, egal cu 3,02%, respectiv EURIBOR 3M publicat la data de 31.12.2018, egal cu -0,31% și nu au fost incluse costurile percepute de terți.


Intrebari frecvente

Bineinteles, Bank Leumi va ofera posibilitatea de a plati creditul anticipat, oricand doriti, integral sau partial.
Pentru a aplica la acest credit puteti:
 • Solicita online
 • eni in oricare din sucursalele Bank Leumi cu documentele mentionate la capitolul Documente necesare
 • Intra in contact cu unul dintre operatorii nostri
Bineinteles, Bank Leumi va ofera posibilitatea de a garanta cu un imobil aflat in proprietatea dumneavoastra.
Da, Bank Leumi va solicita, inainte de eliberarea sumelor din credit, sa faceti dovada destinatiei banilor. Aceasta se face prin:
 • Declaratie pe proprie raspundere privind scopul creditului solicitat
 • Autorizatia de constructie, inscrisa in CF, impreuna cu documentatia depusa in vederea autorizarii (certificatul de urbanism, avizele si acordurile necesare conform certificatului de urbanism, documentatia tehnica, proiectul tehnic si detaliile de executie a lucrarilor), daca prin specificul lucrarii este obligatorie obtinerea unei autorizatii
 • Facturi justificative pentru lucrarile realizate/materialele achizitionate
Creditul pentru amenajare poate fi contractat, in principal, pentru:
 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare sau exterioare;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada: finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces; lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente.

Acum va puteti achizitiona sediul ideal pentru activitatea dumneavoastra beneficiind de un credit cu costuri avantajoase si transpartente, optiuni flexibile de rambursare si consiliere pas cu pas.

Acum va puteti achizitiona locuinta ideala beneficiind de un credit cu costuri avantajoase si transpartente, optiuni flexibile de rambursare si consiliere pas cu pas.