Prevenirea spalarii banilor

Prevenirea spalarii banilor

Declaratia beneficiarului real/persoana care detine controlul asupra contului

Beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza In cele din urma clientul si/sau persoana fizica In numele ori In interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune.

Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin:

a) In cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza In cele din urma o persoana juridica prin detinerea, In mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate In acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi Indeplinit In cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita In alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice.

b) In cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, In cazul In care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane In al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, In cazul In care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost Inca identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

Inapoi