Prevenirea spalarii banilor

Prevenirea spalarii banilor

Obligatii de raportare

Printre obligatiile impuse bancilor regasim si raportarea automata, conform cadrului legal, catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, a anumitor tranzactii efectuate In conturile clientilor.

Raportarea automata, fara deosebire, pe anumite tipuri de tranzactii In lei sau In valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura Intre ele. Aceste raportari sunt automate si nu prezinta suspiciunea de a fi conectate cu fenomenul de spalarea banilor, insa legiuitorul a decis obligativitatea de a fi transmise catre autoritatea competenta.

Cateva exemple:

  • efectuarea operatiunilor cu sume In numerar – depuneri sau retrageri, In lei sau In valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura Intre ele
  • efectuarea transferurilor externe In si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura Intre ele. Prin transferuri externe In si din conturi se Intelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementarilor nationale In materie, precum si operatiunile de plati si Incasari efectuate Intre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei.

Raportarea tranzactiilor care, prin natura lor, trezesc o anumita suspiciune vis-a-vis de activitatea desfasurata prin cont : bancile sunt obligate sa raporteze autoritatii competente tranzactiile care, insuficient documentate, provoaca indoieli In lumina informatiilor disponibile. Adica, In cazul In care, aparent, tranzactia nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit In raport cu activitatile clientului, poate trezi suspiciuni.

Cateva exemple:

  • banca suspecteaza ca titularul de cont administreaza/gestioneaza contul pentru un tert, fara a declara acest lucru.
  • tranzactie cu un volum exceptional sau care modifica substantial soldul contului, nedocumentata corespunzator si desfasurata fara un motiv evident, in conditii atipice fata de activitatea normala inregistrata prin cont.
Inapoi