Protectia datelor cu caracter personal

I. Categorii de persoane carora le sunt prelucrate datele cu caracter personal

BANK LEUMI ROMANIA SA prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice, in functie de scopul prevazut la pct. II.

a). Clienti/potentiali clienti, consumatori/potentiali consumatori, debitori, contractanti, membrii familiei persoanei vizate, garanti, coplatitori, detinatori de titluri de participare emise de organele de plasament colectiv pentru care se desfasoara activitate de investitori in organismele de plasament colectiv si instrumentele financiare, beneficiari ai politelor de asigurare cesionate in favoarea  BANK LEUMI ROMANIA SA, asigurati in contractele de asigurare intermediate de  BANK LEUMI ROMANIA SA, asigurati in contractele de asigurari in care banca este beneficiar, angajati, actionarii  BANK LEUMI ROMANIA SA;

b). Angajati, studenti, candidati, membrii familiei vizate, persoane juridice care au depus CV in vederea angajarii in  BANK LEUMI ROMANIA SA, studenti care fac practica in  BANK LEUMI ROMANIA SA in vederea recrutarii dupa absolvire;

c). Clienti/potentiali clienti, vizitatori, orice persoana care intra intr-o unitate teritoriala a bancii sau care trece prin dreptul sediilor  BANK LEUMI ROMANIA SA sau ATM-urilor, ASV-urilor;

d). Actionari  BANK LEUMI ROMANIA SA, detinatori obligatiuni BANK LEUMI ROMANIA SA;

e). Clienti/potentiali clienti


II. Scopul colectarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile expres prevazute de  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice,  BANK LEUMI ROMANIA SA are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la pct.I. Scopul colectarii datelor este:

a). Pentru persoanele prevazute la pct.I. lit. a: Prestari servicii bancare si alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: gestiune economico-financiara, resurse umane, reclama marketing si publicitate, taxe si impozite, furnizarea de bunuri si servicii, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creante, asigurari si reasigurari, prevenirea fraudelor, monitorizarea accesului/persoanelor in spatii publice/private, securitatea persoanelor si a spatiilor publice/private, sevicii pe internet, efectuare de tranzactii cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor bancii, precum si vanzarea de imobile catre salariati, in conditiile legii; monitorizare video; evidenta executarilor silite si litigiilor; prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei; evaluarea bunurilor mobile si imobile in vederea garantarii unui credit bancar, intocmirea/verificarea studiilor de fezabilitate si planurilor de afaceri pentru investitii; si supravegherea pe baza consolidata, prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei.

b). Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.b: resurse umane si selectie si plasare forta de munca.

c). Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.c: monitorizarea accesului/persoanelor în spatii publice/private; securitatea persoanelor si a spatiilor publice/private; monitorizare video si securitate.

d). Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.d: evidenta actionarilor  BANK LEUMI ROMANIA SA si evidenta persoanelor care au achizitionat obligatiuni emise de  BANK LEUMI ROMANIA SA.

e). Pentru persoanele fizice prevazute la pct. I lit.e: marketing si publicitate.


III. Caracteristici privind obligatia furnizarii datelor cu caracter personal

Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze datele, in cazurile prevazute la pct. II lit. a) si b), acestea fiind necesare in vederea derularii/initierii de raporturi juridice cu  BANK LEUMI ROMANIA SA, cu respectarea prevederilor legale. In cazul refuzului de a furniza aceste date, banca refuza initierea de raporturi juridice, intrucat este in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul bancar privind cunoasterea clientelei, iar in cazul angajatilor, a prevederilor dreptului muncii si dreptului fiscal.

In situatiile prevazute la pct. II lit. c) si d) furnizarea datelor este necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale ale  BANK LEUMI ROMANIA SA prevazute de de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, protectia persoanelor, HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art.69 din Legea nr.333/2003 .

In cazul prevazut la pct. II lit.e), respectiv marketing si publicitate, furnizarea datelor este la latitudinea persoanelor fizice, iar refuzul prelucrarii datelor in acest scop poate determina fie neparticiparea la promotiile organizate de Banca, cat si imposibilitatea ca Banca sa va transmita informatii despre alte produse ale sale sau ale partenerilor sai in scop publicitar.

In cazul in care persoanele fizice si-au dat acordul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing si publicitate au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date  BANK LEUMI ROMANIA SA constituita in acest scop. La cererea persoanelor fizice ,  BANK LEUMI ROMANIA SA confirma daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an. Banca se obliga sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii 677/2001.


IV. Destinatarii carora le sunt furnizate datele cu caracter personal

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

a). In cazul prevazut la pct.II. lit. a) : Persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, imputernicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritate judecatoreasca, autoritati publice centrale, politie, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor,/recuperare a creantelor, societati de asigurare/reasigurare, BNR, Societati de decontare/compensare, Fonduri de garantare si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii, AEGRM, ONPCSB, CNVM, Comisia de Supraveghere Pensii Private, Societati de administrare a investitiilor, Societati de servicii de investitii financiare, emitenti Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registre Independente, Organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

b). In cazul prevazut la pct.II. lit. b): persoana vizata, angajati ai operatorului, autoritate judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, politie, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, Oficiul National al Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Inspectoratul Teritorial de munca.

In cazul prevazut la pct.II. lit. c): persoana vizata, angajati ai operatorului, autoritate judecatoreasca, politie, Organele de Urmarire Penala.

c). In cazul prevazut la pct.II. lit. d): persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului, autoritate judecatoreasca, politie, actionari, administratori, BNR, CNVM, Bursa Romana de Valori, orice solicitant conform Legii nr.31/1990, organe de urmarire penala.

d). In cazul prevazut la pct.II. lit. e): persoana vizata, reprezentanti legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului, mass-media.


V. Optiuni ale clientilor privind informatii legate de prelucarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre banca a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la orice unitate teritoriala a Bancii .

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.


In cazul in care unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.